Inter: O problemima u upravljanju otpadom na Kosovu

Odsustvo primene zakona, ograničeni kapaciteti za upravljanje komunalnim otpadom, mala budžetska izdvajanja, nepostojanje adekvatne infrastrukture i veliki broj divljih deponija, posebno u ruralnim sredinama, neki su od problema u upravljanju otpadom na Kosovu. Ovo pokazuje istraživanje koje je sproveo Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) a koje je predstavljeno u Zvečanu.
Da bi se napravio napredak u ovoj oblasti, prema preporukama InTER-a, neophodno je jačati kapacitete lokalnih samouprava u upravljanju otpadom, povećati ulaganja lokalnih i centralnih vlasti i donatora u projekte u oblasti rešavanja komunalnog otpada i nelegalnih deponija, naročito u ruralnim sredinama.
Potrebno je i pokrenuti proces restruktuiranja komunalnih preduzeća, a paralelno sa tim osnovati regionalno preduzeće koje će upravljati deponijom čija izgradnja je u toku na teritoriji opštine Zvečan.
Istraživanje o upravljanju komunalnim otpadom je sproveo InTER u okviru projekta „Dijalog o javnim politikama za bolju zaštitu životne sredine“ koji je finansijski podržala Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."