Odgovor na dogovor: Boris Drobac, Poslovni centar Zvečan

U okviru emisije „Odgovor na dogovor“ koja se realizuje kao deo projekta „Transprentnost briselskog sporazuma kroz lokalne medije“ a koji finansira Ambasada SAD-a na Kosovu, gostovao je Boris Drobac, direktor NVO Poslovni centar u Zvečanu.

Comments