Tema reintegracije i resocijalizacije zatvorenika bez medijske pažnje

Asocijacija za mir – Kosovo organizovala je danas panel diskusiju na temu “Uloga medija i nevladinog sektora u procesu reintegracije i resocijalizacije osuđenih lica”.  O ovoj  važnoj društvenoj ntemi govorili su predstavnici lokalnih medija, Unicefa i nevladinog sektora.

Tema povratka zatvorenika u društvenu kolotečinu, konkretno –  stvaranje uslova za njihov ekonomski opstanak kroz legalne tokove I oblikovanje svesti kod građanstva da ovakva lica prihvate I podrže u njihovom pokušaju da se uključe u društvo- nisu zastupljene u medijima nimalo, zajednički je zaključak panelista.

Tema  nema publicitet jer zahteva veliko angažovanje novinara a obzirom na nefunkcionalan pravosudni system I netransparentnost u njegovom radu je čine teškom za obradu, stav je medija.

“Ovo je pre svega državni problem i problem institucija. Kampanje u medijima bi dale doprinos  da se položaj  zatvorenika rasvetli  i javnost upozna sa problemima sa kojima se oni suočavaju nakon izlaska iz zatvora.  Mediji imaju važnu ali ne i presudnu ulogu po ovom pitanju. Nevladin sector i institucije su veoma važne u tom lancu.”, istakao je urednik Kontakt plus radija Željko Tvrdišić. On je dodao da je izuzetno bitno  da resocijalizacija počinje od prvog dana  izdržavanja kazne a ne mesec dana pred izlazak. To bi, prema njegovim rečima olakšalo njihovu resocijalizaciju i smanjilo recidivni učinak koji je u Srbiji prisutan u čak 70% slučajeva postpenalnog tretmana

Novinar Radio Kosovske Mitrovice Ivana Vanovac  naglasila je da je problem sa ovom temom to što nemamo materijala da se njome bavimo.  “Nama je preko potreban funkcionalan pravposudni system koji će nam intenzivnim procesuiranjem i sankcionisanjem počinilaca dati  material za rad.  Miimamo na stotine onih koji su oi dalje slobodni, aktivni kriminalci koji tek treba da se nađu u status zatvorenika kako bismo im mi, jednog dana  omogućili reintegraciju.  Trenutno, mi kao vruću temu imamo političke sudske procese, političke zatvorenike i pored njih eventualno nekoliko osuđenika koji robijaju zbog ubistva i tu se interesovanje medija za sudsku hroniku i penalni tretman završava”, rekla je Vanovac.

Direktor Kancelarije Unicefa u Zevčanu Ivana Milosavljević kaže da je mandate Unicefa zaštita dece te se u tom smeru kreće i njihovo interesovanje za ovu temu.

“Jedna od ideja je da se resocijalizacija maloletnika pokrene na drugačiji način.Postoje I alternativne mere I društveno-koristan rad, Služba za uslovno kažnjavanje trenutno postoji ali nju čine dva Albanca koja ne govore srpski jezik I fizički sede u južnoj Mitrovici a trebalo bi da rade sa ljudima na severu tako da je to nefunkcionalno. Mi gledamo da  tu budu ljudi koji mogu da procene situaciju I da ta služba funkcioniše a da se u mežuvremenu stvore uslovi z ate alternativne društveno-korisne mere”, rekla je Milosavljević.

O medijaciji kao meri vršnjačkog nasilja prisutnima je govorila Marina Jakovljević iz NVO Domovik.

Ova panel diskusija deo je projekta “ReintegracijaiI resocijalizacija osoba koje služe kaznu zatvora u Mitrovačkom pritvornom centru podržanog od strane EU Kancelarije na Kosovu i organizacije HELP.

Sledeća debata posvećena ovoj temi biće održana 1. decembra.

 

Comments