Predstavljena Regionalna kancelarija za saradnju mladih

U hotelu “No1“ u Kosovskoj Mitrovici danas je predstavljena Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO). Adrijana Gaši, predstavnik OEBS-a, Krenare Gaši, izvršni direktor Mreže omladinskih centara Kosova i Vedat Jašari, šef odseka za politiku prema mladima pri kosovskom ministarstvu kulture, omladine i sporta su predstavljali ovaj program.

Krenare Gaši je objasnila kako se rodila ideja za pokretanje ove kancelarije. Na inicijativu Srbije i Albanije, a uz učešće Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Kosova stvorena je politička podloga za ovaj poduhvat. Premijeri ovih šest zemalja su u Parizu 2016. godine usvojili statut, predlog aktivnosti i budžet organizacije. Dogovoreno je i da glavna kancelarija bude locirana u Tirani, a da regionalna kancelarija bude u Prištini.

Vedat Jašari je rekao da su ratovi na Balkanu stvorili netoleranciju i predrasude među mladima, i da je to jedan od ključnih razloga za pokretanje ovakve kancelarije. Takođe je naglasio da je glavni cilj ovog programa pomirenje i razbijanje predrasuda među mladima.

Ova kancelarija je zamišljena kao nezavisna institucija i očekuje se da počne sa radom krajem januara 2017. godine.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."