Gradonačelnici sa severa Kosmeta: Rukovodimo se interesima građana

Na sastanku gradonačelnika sa severa Kosova i Metohije, a povodom donošenja zakona o  strateškim investicijama, zakljuceno je sledece:

Ovako značajan pravni akt donesen bez konsultacija i saglasnosti sa lokalnim samoupravama, neće biti sprovodiv na teritorijama naših opština.

U momentu kada ceo region teži ka evropskim vrednostima, donošenje ovakvog zakona kojim se centralizuje donošenje odluka i time potpuno isključuje princip decentralizacije, pokazuje neiskren odnos centralne vlasti prema lokalnim samoupravama.

Naše opštine nikada neće dozvoliti sprovodjenje ovakvog nakaradnog zakona, kojim se u suštini umanjuju nadležnosti lokalne samouprave, a na štetu gradjana.

Ovakvim postupkom samo se produbljuje jaz i nepoverenje stvarajući nepotrebnu krizu započetu donošenjem zakona o Trepči.

U našim odlukama uvek ćemo se rukovoditi interesima gradjana.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."