Gradonačelnici sa severa Kosmeta: Rukovodimo se interesima građana

Na sastanku gradonačelnika sa severa Kosova i Metohije, a povodom donošenja zakona o  strateškim investicijama, zakljuceno je sledece:

Ovako značajan pravni akt donesen bez konsultacija i saglasnosti sa lokalnim samoupravama, neće biti sprovodiv na teritorijama naših opština.

U momentu kada ceo region teži ka evropskim vrednostima, donošenje ovakvog zakona kojim se centralizuje donošenje odluka i time potpuno isključuje princip decentralizacije, pokazuje neiskren odnos centralne vlasti prema lokalnim samoupravama.

Naše opštine nikada neće dozvoliti sprovodjenje ovakvog nakaradnog zakona, kojim se u suštini umanjuju nadležnosti lokalne samouprave, a na štetu gradjana.

Ovakvim postupkom samo se produbljuje jaz i nepoverenje stvarajući nepotrebnu krizu započetu donošenjem zakona o Trepči.

U našim odlukama uvek ćemo se rukovoditi interesima gradjana.

Comments