Specijalni izvestilac UN-a za kulturna prava u poseti KiM

Specijalni izvestilac Ujedinjenih Nacija  u oblasti kulturnih prava Karima Benone započinje danas desetodnevnu posetu Kosovu i Metohiji i centralnoj Srbiji, kako bi procenila napore u ostvarivanju  prava svih osoba na učešće u kulturnom životu, njihovom pristupu i uživanju kulturne baštine.  Iz UN-a je saopšteno da će Benone, tokom ove posete podrobno razmatrati uništavanje kulturnog  nasleđa, kako u prošlosti tako i u sadašnjosti.

“Radujem se što ću saznati kako Srbija i Kosovo* razumeju ostvarivanje kulturnih prava i kako nastoje da ih sprovedu kroz politiku, posebno u oblastima o pristupu i uživanju kulturnog nasleđa”, kaže nezavisni ekspert zadužen od strane Saveta Ujedinjenih Nacija za ljudska prava da posmatra, izvesti  i savetuje u oblasti o kulturnim pravima u svim zemljama.

“Takođe ću proceniti politiku razvijanja osiguravanja prava svih ljudi, bez obzira na njihovu grupnu pripadnost, da uživaju svoja kulturna prava, izraze svoje istorijske naracije, tumače svoje kulturno nasleđe i manifestuju svoju kulturu, a da to čine bez diskriminacije,” ističe  Benone.

Tokom desetodnevne posete, planirani su sastanci sa vlastima na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i sa širim spektrom interesnih strana koji rade u oblasti kulturne politike, kulturnog nasleđa i kulturnih prava, uključujući akademike i relevantne institucije. Ona će se takođe sastati sa organizacijama civilnog društva, predstavnicima agencija Ujedinjenih Nacija i regionalnih organizacija kako bi razgovarali o dobroj praksi i izazovima koji se odnose na uživanje prava svih na pristup i uživanje kulturne baštine.

Banone dolazi u posetu Srbiji, na poziv Vlade Srbije, a putovaće u različite delove Srbije i Kosova* kako bi upoznala različite poglede, iskustva i inicijative i razvila celovito razumevanje uživanja i izazova kulturnih prava, navodi se u saopštenju.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."