Verifikacija diploma sa PU u Opštini Gračanica

Diplomci Prištinskog univerziteta sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici mogu da predaju dokumentaciju za verifikaciju diplome u zgradi opštine Gračanica.

Kancelarija za pitanja zajednica i Ministarstvo obrazovanja Kosova objavili su na sajtu formulare i proceduru o načinu podnošenja zahteva, a sve potrebne informacije i zahteve za sertifikaciju i verifikaciju diplome izdate od strane fakulteta Prištinskog univerziteta mogu da dobiju u zgradi opštine Gračanica.

Ovim projektom rukovodi Kancelarija EU na Kosovu, a nedavno je objavljena procedura za predaju zahteva.

Potrebna dokumentacija za verifikaciju diploma, nakon što kandidat popuni i potpiše obrazac za prijavu, je sledeća:

• Fotokopija lične karte,
• Overena kopija original diplome,
• Sažetak teze – diplomskog rada,
• Dodatak diplomi ili overena kopija uverenja o položenim ispitima.

Nakon popunjene prijave sa odgovarajućim dokumentima podnosi se zahtev Sekretarijatu komisije, ovlašćenom službeniku u Opštini ili preko ovlašćene NVO.

Adresa Sekretarijata komisije za verifikaciju: Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, ulica Agim Ramadani, 10000 Priština.

Ovlašćene kancelarije u opštinama:

Gračanica: Kancelarija za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, svakog radnog dana od 8 do 16 časova.

Ranilug: Selo Domorovce u Kancelariji direktora za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku, svakog radnog dana od 8 do 16 časova.

Kosovska Mitrovica: Opštinska administracija Severna Mitrovica, ulica Bošnjačka Mahala BB, od 9 do 12 časova.

Pravo da se prijave za dobijanje sertifikata imaju studenti koji su diplomirali na Prištinskom univerzitetu od 2001. godine, a o tome da li će diploma biti sertifikovana, ili ne – odlučivaće Komisija kosovske vlade za verifikaciju diploma. Zahtevi za sertifikovanje dostavljaće se Sekretarijatu komisije.

Verifikacija diploma predviđena je Uredbom kosovske Vlade iz decembra 2015. godine, a podrazumeva proveru validnosti diploma sa Prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici nakon čega će biti omogućeno zapošljavanje u javnim institucijama Kosova i polaganje stručnih ispita, među kojima i pravosudnog.

Izvor: Radio KIM

Comments