Odbornici SO Severna Mitrovica usvojili predlog budžeta za 2017.

Na današnjem 31. redovnom zasedanju SO Severna Mitrovica odbornici su usvojili predlog budžeta za 2017. godinu u iznosu od  5.538.163 evra.

Ova suma se, prema rečima šefice Adminisracije u opštini Severna Mitrovica Adrijane Hodžić  deli na  sredstva za plate i dnevnice (35%), kapitalne investicije (48%), robe i usluge (13%), opštinske rashode (1%) i subvencije i transfere (3%).

Prema predlogu budžeta, sredstva za kapitalne investicije biće  podeljena na dva specifična granta – za zdravstvo i obrazovanje  a treći deo će ići na infrastrukturne projekte.

Grant namenjen zdravstvu će podeliti ustanove primarne i sekundarne zdravstvene zaštite a zasad je napravljena  preliminarna lista medicinskih aparata  koji će biti nabavljeni.

Najveći deo sredstava namenjenih obrazovnim ustanovama biće  odvojen za renoviranje Srednje tehničke škole Mihajlo Petrović Alas  gde će u potpunosti biti obnovljeni stolarija, podovi i fiskulturna sala. Značajan deo sredstava utrošiće se na renoviranje OŠ Sveti Sava.

Na predlog odbornika iz albanske zajednice, iz ovog granta, biće izdvojeno 50.000 evra za renoviranje albanske škole u Mikronaselju, u kojoj nastavu pohađa 11 đaka.

Od sredstava namenjenih  infrastrukturnim  projektima, prema rečima Hodžićeve, jedan deo otpada na hitne  intervencije, dok će od ostatka biti revitalizovani kolovozi i trotoari u Bošnjačkoj mahali, gde će biti postavljena i ulična rasveta.

Sednica je održana u prisustvu svih 19 odbornika, od kojih je za usvajanje budžeta glasalo njih 12.

Budžet za 2017. godinu, odbornici ove opštine usvojili su samo dan pre isteka zakonskog  roka.

Comments