Javna debata o budžetu opštine Severna Mitrovica 21. septembra

U sredu, 21. septembra, u sali JKP “Standard” u Kosovskoj Mitrovici, biće održana javna debata o budžetu za opštinu Severna MItrovica, za 2017. godinu. Dan kasnije, 22. septembra o budžetu će raspravljati i odbornici SO Severna Mitrovica.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."