OEBS organizovao obuku pripadnika interventnih timova iz Kosovske Mitrovice

Petonedeljni  kurs za 36 policijskih službenika, pripadnika interventnih timova Kosovske policije iz severne Mitrovice koji je u Vučitrnu organizovala misija OEBS-a, završen  je danas.

Kurs je podrazumevao obučavanje policajaca   oodbrambenim tehnikama  i tehnikama hapšenja po standardima ljudskih prava.

„Fokusirajući se na njihovu ulogu da kao pripadnici interventnih timova prvi izlaze na lice mesta, ovi policijski službenici su prošli obuku o tome kako da koriste policijsku opremu, kao što su gumena policijska taktička palica (tonfa) – sredstvo koje se koristi za hapšenje i samoodbranu i kako da koriste silu poštujući i štiteći ljudska prava u takvim situacijama. Nakon dve faze programa obuke, od kojih je svaka trajala dve sedmice, usledio je za jedanaest učesnika jednonedeljni program obuke za buduće instruktore kako bi se osposobili s neophodnim veštinama da podele svoja znanja sa svojim kolegama“, saopšteno je iz ove misije.

Direktor Odeljenja za bezbednost i javnu sigurnost pri Misiji  OEBS-a na Kosovu Ake Roghe rekao je ovom prilikom da su propisna oprema i obuka od suštinske važnosti za efikasan rad policije.

“ Znanje kako se koristi taktička palica tonfa omogućuje policijskim službenicima interventnih timova koji su jedini opremljeni s ovom vrstom sredstva, da efikasnije izvrše hapšenje osiguravajući maksimalnu  bezbednost uhapšenih lica i neutrališu opasnost za policijskog službenika, njegovih kolega i ostalih građana“, dodao je Roghe.

Roghe je izneo uverenje da će sa uvećanom efikasnošću u korišćenju policijske opreme i  zaštiti ljudskih prava tokom policijske intervencije i  prenošenjem suštine programa  policijskim službenicima preko novih instruktora, doprinos OEBS misije imati neposredan uticaj na garantovanje javne bezbednosti za sve zajednice na Kosovu.

Misija OEBS-a na Kosovu ima mandat da zaštiti i unapredi ljudska prava i prava zajednica, demokratizaciju i razvija sektor javne bezbednosti.

Misija  redovno održava napredne i specijalizovane programe obuke i stručno savetuje agencije za sprovođenje reda i zakona o tome kako da unaprede svoje sposobnosti.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."