Neće biti smanjenja pomoći,niti ukidanja institucija na Kosovu i Metohiji

Primarna naša ambicija u svim politikama koje vodimo u odnosu na Kosovo i Metohiju je da sačuvamo srpski narod na Kosovu i Metohiji, da naš narod opstane, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije Marko Đurić, gostujući u programu Televizije Most.
“Vremena su promenljiva. Za sto godina se 11 puta u Prištini menjala zastava. Ko može da kaže kako će stvari izgledati za 10 ili 15 godina? Ja ne mogu. A mislim da sam prilično informisan. Treba svi da razmišljamo zajedno o tome, treba da budemo skoncentrisani na to da se ovde tu gde smo utvrdimo, ostanemo i opstanemo i ono što mogu sa sigurnošću da kažem dok god se na čelu vlade Srbije nalazi ova politika koja je trenutno sasvim sigurno da će Kosovo i Metohija ostati visoko na lestvici ulaganja, podrške i svega drugog.
Neće biti bilo kakvog smanjenja pomoći, ukidanja institucija, bilo čega sličnog. Naprotiv, može biti samo napora da u granicama relativno skromnih snaga Srbije unapredimo situaciju ovde, i položaj naših ljudi ovde” rekao je Đurić, gostujući večeras u programu Televizije Most.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."