Festival srednjovekovne muzike u Prizrenu

Prvi međunarodni  festival srednjovekovne muzike biće održan 20. I 21. avgusta u Atrijumu crkve Svetog Spasa, u Prizrenu, saopšteno je iz Društva prijatelja manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena, koji su i organizatori festivala.

“Manifestacija ima za cilj da predstavi naše i balkansko srednjovekovno  muzičko nasleđe u gradu gde su nastale neke od naših najlepših kompozicija i gde se osobito negovala pesma i muzička kultura. Prizren je autentična sredina kojoj nedostaje događaj ovog tipa, obima i koncepcije,  jer bi trebalo spojiti savremeno stvaranje sa mestima, u kojima je izvorno sve i počelo”, naglašavaju organizatori.

Učesnici festivala su  Slobodan Trkulja,   koji će nstupiti 20. avgust i ansambl „Minstrel“ iz Dubrovnika i ansambl „Renesans“ iz Beograda koji će se publici predstaviti druge festivalske večeri.

Pokrovitelj manifestacije je Kancelarija za Kosovo i Metohiju  Vlade Republike Srbije, a tehničku i logističku  podršku pruža Dom kulture “Gračanica“.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."