Otvorena prva sigurna kuća na ovim prostorima

U Međuopštinskom centru za socijalni rad, danas su uručeni ključevi prve sigurne kuće na ovim prostorima. Ključeve je uručio Predsednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić a primio ih je direktor Međuopštinskog centra za socijalni rad Dejan Đinović.

Sigurna kuća ima površinu od 67m², a njena lokacija će ostati tajna iz opravdanih razloga. Broj osoba koja će moći da borave u sigurnoj kući će biti ograničen njenom površinom. Predsednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić ističe da je postojala potreba za ovakvim objektom u našem gradu i dodaje da su žrtve nasilja u porodici bile u dodatnom problemu jer Centar za socijalni rad nije bio u mogućnosti da im pruža ovu vrstu usluge.

”Orhrabruje činjenica da centar pored svoje prihvatne stanice od danas ima i sigurnu kuću. Verujemo da će zaposleni uspeti da obezbede punu funkcionalnost sigurne kuće. Poželeo bih da imamo što manje korisnika i da nasilje bude manje zastupljeno” ističe Spirić.

Direktor Međuopštinskog centra za socijalni rad Dejan Đinović kaže da će korisnici sigurne kuće steći pravo na besplatne pravne savete i zdravstvenu pomoć i pozvao je institicije da se uključe u rešavanje ovog problema.

”Iskoristio bih priliku da pozovem sve institucije našeg društva da se zajedno uključe u rešavanje ovog problema. Do sada se nasilje tretiralo kao lični, privatan problem, a ne kao problem društva što ono u stvari jeste. Današnjim otvaranjem ove sigurne kuće napravili smo prvi i veliki korak ka formiranju takvog mišljenja i tretiranja nasilja u porodici kao opšteg društvenog problema” kaže Đinović.

Od početka ove godine do danas Centru je prijavljeno 20ak slučajeva porodičnog nasilja a predhodne godine ih je ukupno bilo 60ak.

Comments