Izveštaj PK Srpske liste o problemima srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji

Nakon obilaska četrnaest opština sa srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji i upoznavanja sa životnim uslovima u tim sredinama, poslanički klub Srpske liste izradio je izveštaj sa preporukama koji će u narednim danima biti predstavljen javnosti i prosleđen poslanicima   u   parlamentu,   Vladi  i medjunarodnim predstavnicima.

U svom obraćanju poslanicima Skupštine Kosova, predsednik poslaničog kluba Srpske liste Slavko Simić rekao  je da su nezaposlenost, uzurpacija imovine, neefikasan pravosudni sistem, bezbednost, budžetsko finansiranje na lokalnom nivou , nepoštovanje prava na upotrebu jezika ipisma – preopznati kao najvažniji problemi srpkskog stanovništva i u sredinama gde jesu većinsko stanovništvo i u onim u kojima su manjina.

„Želim   da   kažem   da,u oklonostima koje   vladaju   na   Kosovu,   a   koje   se   odlikuju nepovoljnim pravno-ekonomskim ambijentom, preduzeta aktivnost poslaničkog kluba  „Srpskalista”   predstavlja   do   sada   neophodan   iskorak   ka   iskazivanju   potrebe   za     upoznavanjem   irešavanjem problema koji značajno utiču na kvalitet života srpske zajednice”, istakao je Simić.

Članiovi ovog poslaničkog kluba su tokom prolećnog zasedanja Parlamenta, posetili ukupno četrnaest opština – Ranilug, Novo Brdo, Peć, Gračanica, Đakovica, Leposavić,Priština, Parteš, Klokot, Obilić, Vučitrn, Istok i sela Goraždevac i Velika Hoča.

„U ime parlamentarne grupe srpske liste želim da se zahvalim gradonačelnicima opštinakoje smo posetili na saradnji koju smo ostvarili uz nadu da ćemo u narednom periodu saradnjuunaprediti  i ojačati“, naglasio je Simić.

On je dodao da će kompletan izveštaj sa preporukama narednih dana biti predstavljan javnosti na konferenciji za medija a da će potom biti prosleđen relevantnim institucijama na razmatranje.

Comments