Stolić: Odsad lakše do verifikacije diplome

Proces verifikovanja diploma svršenih studenata Prištinskog Univerziteta sa trenutnim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, koji je otpočeo sredinom meseca maja tekuće godine, dobio je olakšavajuću okolnost- besplatno dobijanje uverenja o položenim ispitima na svim fakultetima Prištinskog Univerziteta.
Gostujući u jutarnjem programu Radio Gračanice, savetnik zamenika kosovskog premijera Branimira Stojanovića, Milan Stolić, istakao je da je upravo ovaj korak u procesu bio otežavajuća okolnost i uzrok.

„Ako uzmemo u obzir da je proces verifikovanja diploma otpočeo sredinom maja meseca, a od 27. maja do danas ima predatih svega 30 zahteva, jasno je da je odziv veoma mali, a razlog tome je visoka cena za dobijanje jednog od dokumenata neophodnih za realizaciju ovog procesa,odnosno uverenja o položenim ispitima, za šta, zavisno od fakulteta, treba izdvojiti od 50 do 100 evra. Stoga smo u saradnji sa Skupštinom grada Prištine, dekanom i rektorom Pravnog fakulteta, doneli odluku da dobijanje ovog dokumenta bude besplatno“, rekao je Stolić.
Neophodno je napomenuti da je verifikovanje diploma potrebno pri ravnopravnom konkurisanju za zaposlenje u kosovskim institucijama, kao i dobijanje lekarskih licenci za rad ili izlazak na pravosudni ispit za svršene pravnike.

Izvor: Radio Gračanica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."