Simić: Rodno budžetiranje ostvarivo na lokalnom nivou

NVO “Žensko pravo“ sprovela je danas trening na temu „Rodno budžetiranje“, na kom je bilo reči o mogućnostima ostvarivanja potreba žena na lokalnom nivou.

Dirktorka organizacije  Ružica Simić kaže da je ova tema veoma važna i dodaje da je sada kasno tražiti sredstva na osnovu rodnog budžetiranja iz opštinskog budžeta, ali da ovaj princip treba razvijati za naredni period.

„Rodno budžetiranje bi pomoglo da iza naših ciljeva stoje sredstva koja bi obezbedila njihovo ostavarivanje. Žene treba da znaju da li im je potrebno igralište, sigurna kuća, pomoć starima, ili bilo koja tema iz oblasti obrazovanja, zdravstva itd.“, kaže Simićka.  Ona dodaje da je ovaj proces na lokalnom nivou održiv, te da nakon prestanka izdvajanja stranih donacija, ostvarivanje sličnih ciljeva biti jedino moguće uz lokalnu samoupravu.

Trening „Rodno budžetiranje“ održan je u okviru projekta  “Povećanje učešća  žena  na mestima odlučivanja i politici”, koji finansira USAID/ATRC.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."