I ove godine više kandidata za vaspitače i učitelje

Učiteljski fakultet  prištinskog  fakulteta  sa  sedištem u Leposavicu  od 22. juna upisuje nove studente  za skolsku 2016/17 godinu na dva studijska programa. Studijski program razredna nastava na osnovnim akademskim studijama  i studijski program vaspitač u predškolskim ustanovama upisaće ove godine 195 studenata i to  80 na prvom i 50 na drugom   studijskom programu.Prodekanica za nastavu Slađana Vidosavljevic , kaže za nas program da je učiteljski fakultet  sa bogatom tradicijom i odličnim uslovima za  boravak i rad studenata , a zahvaljujući  stručno osposobljenom kadru   kao ustanova su  visoko akreditovani. Studenti se za polaganje  prijemnog ispita  prijavljuju  do 28.juna  a polaganje prijemnog ispita je 1. i 2. jula. Visina skolarine , kaže Vidosavljevićeva, nije se manjala  više godina i iznosi 44.oo0 dinara

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."