Marić:Ispitati sve okolnosti oko prodaje Ski centra Brezovica

Ministar za Lokalnu samoupravu Ljubomir Marić kaže da će se ispoštovati sve okolnosti oko eventualne prodaje hotela Narcis, i da se na mnogo bolji način može iskoristiti imovina Inex ski centra Brezovica.

„Danas ističe rok kojim je produžen period francuskom- andorskom konzorcijumu da dostavi neophodne bankovne garancije, odnosno da pokaže da je u stanju da može da zatvori finansijsku konstrukciju za koju je potpisan ugovor. Bez ispunjenja tih preduslova ugovor ne može da stupi na snagu“, rekao je Marić i dodao:

„Mi će mo narednih dana saznati šta se dešavalo. Ministarstvo trgovine i industrije koja upravlja ovim projektom, dakle predsedava ministarskom grupom, obavestila nas je da je neka dokumentacija dostavljena od strane Konzorcijuma formirana je stručna komisija, čiji su članovi predstavnici svih ministarstava koja čine međuministarsku grupu. U narednim danima očekujemo mišljenje te grupe, dakle da vidimo da li je to što je dostavljeno od dokumentacije od strane Konzorcijuma ono što je i traženo od njih, dakle da li su bili u stanju da zatvore finansijsku konstrukciju“,istakao je Marić.

„Ono što nama dosad ukazuje na sve što se dešavalo jeste ukoliko je potrebno da se zadnji dan preda dokumentacija onda je vrlo upitno da li je neko uspeo da ispuni sve one uslove koji su rađeni“, kaže Marić.

„Kada je u pitanju imovina, dakle govorim o Ski centru Brezovica, hotelu „Molika“, skijaškim stazama i o svemu što se nalazi u okviru Ski centra, mi smo uvek imali predlog da lokalna samouprava treba da bude ta koja treba da pronađe strateškog partnera i ona je ta koja bi na kraju krajeva i trebalo da zaključi bilo kakvu investiciju po tom pitanju“.

„Investicije su bile i mnogo realnije, mogli smo da čujemo i skijališta Srbije koja su izašla sa jednom konkretnom ponudom. Naš će predlog biti takav da u koliko ova investicija propadne svakako treba ići na širenje kapaciteta i pronaći u što bližem okruženju jednog poverljivog i sigurnog investitora jer se zaista i klima na tržištu menja, i berze su u padu, vidimo da je zaista investicija sve manje u regionu i mislim da može drugačijim pristupom da se napravi jedna uspešna priča koja će da od Brezovice napravi jedan vrhunski ski centar“, rekao je Ljubomir Marić.

„Sve odluke donosi Međuministarska grupa, ja sam u toj grupi kao ministar za Lokalnu samoupravu, kao i predsednik opštine Štrpce koji ima pravo veta. Sledeći korak je sastanam Međuministarske grupe, donošenje odluke na osnovu mišljenja stručne komisije koja treba jednostavno da potvrdi da li su ispunjeni finansijski uslovi ili nisu. Vlada Kosova će nakon toga morati da donese odluku kako dalje postupiti, međutim ono što bi bilo najgore za narod u Sirinićkoj Župi jeste da taj potencijal ostane neiskorišćen, jer danas možemo da vidimo samo kolko je u oblasti poljoprivrede, malinarstvo promenilo potpuno socijalni i ekonomski život u Štrpcu”, istakao je Marić.

Izvor: TV Most

Comments