Zvečan: Mali broj glasača svoje pravo ostvaruje nakon 20 časova

Na lokaciji OŠ Vuk Kardžič u Zvečanu u 20 časova zatvorena su biračka mesta. Glasači koji su se u tom trenutku našli na biračkim mestima, moći će da ostvare svoje pravo glasa. Za razliku od Kosovske Mitrovice, gde će se glasati još oko sat i po do dva, u Zvečanu nema većih gužvi, i na biralištima  se nakon 20 časova našao mali broj glasača.

Comments