Glasovi sa KiM brojaće se u Raški i Vranju – prikupljeće ih OEBS

Misija OEBS-a na Kosovu sprovešće akciju prikupljanja glasova, u nedelju 24. aprila 2016. godine, kako bi omogućila biračima sa pravom glasa pristup srpskim parlamentarnim izborima, a potom će glasačke kutije transportovati u Rašku i Vranje, saopsteno je iz OEBS-a.

Na Kosovu u nedelju Misija OEBS-a otvoriće pet centara sa povezanim ograncima širom Kosova, a na svima biće prisutno OEBS-ovo osoblje. OEBS je napravio aranžman prikladne geografske raspoređenosti ovih centara i ogranaka, što omogućava dovoljnu pokrivenost oblasti gde se birači sa pravom glasa nalaze, saopsteno je iz OEBS-a.

Ovo angažovanje OEBS-a oslanja se na modele prethodnih operacija, naročito one iz 2014. godine. OEBS će biti staratelj operacije na Kosovu, uključujući čuvanje osetljivog materijala koji će se koristi tokom ovog procesa.

Materijal, kao što su glasački listići i birački spiskovi, dostavljeni su OEBS-u od strane Republičke izborne komisije Srbije (RIK). Procedura glasanja za birače sa pravom glasa biće ista kao i 2014. godine , navodi OEBS.

Prisustvo Misije OEBS-a na terenu omogućilo je biračima sa pravom glasa informacije o lokacijama koje će se koristiti tokom ove operacije.

Nakon završetka procesa, OEBS će transportovati prikupljene glasovu u Rašku i Vranje i predaće ih RIK-u na brojanje i ostale prateće procedure, saopštava OEBS.

Comments