DODELJENI SERTIFIKATI POLAZNICIMA ŠKOLE NOVINARSTVA I MEDIJSKE PISMENOSTI

Obuka novinara i radio tehničara u okviru projekta „Pokreni se“ koji je organizovala Radio Kosovska Mitrovica , završen je dodelom sertifikata polaznicima četvoromeselne škole.
U okviru projekta 15 polaznika prošlo je stručnu obuku u okviru radionica „Novinarstvo u radiju i štampi“, „Spiker – voditelj“ i „ Snimatelj-montažer“.

tokom četvoromesečne obuke polaznici su bili učesnici 15 seminara na temu medija, kao i praktičnih radionica, a kao krajnji rezultat urađene su emisije zajedničkim radom svih grupa, koje su emitovane u programu radija.
Sa polaznicima su pored novinara i tonsko-tehničkih realizatora, tokom trajanja projekta radili i profesori srpskog jezika, akcentologije i dikcije, komunikologije i medija.
Projekat je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u saradnji sa Kancelarijom za pitanja zajednica i NVO „Aktiv“ kroz program „Podrška novoformiranim opštinama na severu Kosova kroz razvoj obrazovanja, kulture i omladine.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."