Sever Kosova neobavešten o Sporazumu o pravosuđu

Građani na severu Kosova nisu upoznati sa Sporazumom o pravosuđu, njegovoj primeniiI uticaju na svakodnevni život, jedan je od zaključaka istraživanja koje je sprovela NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), a koje je predstavljeno danas u Zvečanu.

Istraživanje je sprovedeno u opštinama Kosovska Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, na  slučajnom uzorku od 400 građana. Svoje viđenje sporazuma o pravosuđu i celokupnom Briselskom dogovoru dali su i panelisti Blagica Radovanović, direktoka NVO Santa Maria i advokatski pripravnik Žarko kostić.

Istraživanje je pokazalo da građani u većini nisu upoznati sa tekstom Sporazuma o pravosuđu, njegovoj primeni i problemima koji se javljaju na terenu.

Samo 1% građana smatra da je informisano o sporazumu“, kaže Miloš Kabašić, koordinator projekta „Praćenje pravosudnih reformi na severu Kosova“.

„Kao najveće izazove u primeni sporazuma, građani vide nedovoljan broj srpskih sudija, veliki broj nerešenih slučajeva i nepriznavanje diploma Univerzitetau Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Veliki broj građana smatra da sporazum nikada neće biti sproveden“, ističe Kabašić.

Kao neke od načina da se poveća informisanost, građani su naveli organizovanje okruglih stolova  i javnih konferencija na kojima bi panelisti bili ljudi koji su deo briselskog procesa.

Kao jedan od najvećih izazova celokupnog Briselskog sporazuma, Kostić vidi integraciju administartivnog aparata. On je upozorio i na veliki broj nerešenih imovinsko-pravnih pitanja, ali i nepriznavanja diploma Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovkoj Mitrovici.

Radovanović je zaključila da ukoliko postoji politička volja, mogu se pronaći i odgovarajuća rešenja za postojeće probleme.

Istraživanje, koje je podržao Nacionalni fond za demokratiju, može se naći na sajtu NVO ACDC.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."