Optužnica protiv Olivera Ivanovića “kula u vazduhu”

U Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici, završnom rečju  Nebojše Vlajića, advokata Olivera Ivanovića, danas je nastavljeno suđenje lideru GI SDP I još četvorici Srba. Tužilaštvo nije uspelo da dokaže krivicu optuženih, istakao je Vlajić. On je u završnoj reči Ivanovićeve odbrane, rekao da je optužnica “kula u vazduhu”  da  ima pravni problem  te da se dokazi tužilaštva baziraju isključivo na uverenjima svedoka da je Ivanović imao komandnu odgovornost.

“Od postupka koji je vođen pred UNMIK sudom I tužilaštvom 2000. godine, do danas mi nemamo novih dokaza sem izjava istih svedoka. Tada, to nije bilo dovoljno ni za pokretanje istrage a  kamoli za proglašenje krivice”, istakao je Vlajić I dodao da zato očekuje da ni ova presuda ne može da bude I neće biti drugačija.  “Sudska presuda ne može se zasnivati na glasinama, verovanjima svedoka, na rečima istrgnutim iz konteksta I na jednostranim  tumačenjima izjava”, dodao je Vlajić.

Govoreći o kredibilitetu svedoka koji se tiču dogadjaja od 14. aprila 1999. godine, Vlajić je naglasio da je kredibilitet krunskog svedoka Ise Mustafe doveden u pitanje samom činjenicom da je od 1999. do danas dao izjavu četiri puta i da se sve četiri verzije mimoilaze. On je argumentujući svoje stavove, iskazima svedoka, naglasio da ni ostali svedoci nisu bili ubedljiviji I izrazio žaljenje što u glavnom pretresu nije učestvovalo više zaštićenih svedoka, jer je upravo jedan takav iskaz, ključan za oslobađajuču presudu.

Baveći se drugim delom optužnice, koji se tiču  dogadjaja iz večeri 3. februara 2000. goine, Vlajić je takođe opovrgao istinitost svedočenja članova porodice Ajeti, pre svega  Šemsudina Ajetija za koga kaže da “veruje da mu čak ni javni tužilac nije poverovao – po službenoj dužnosti da, ali intimno, sigurno ne”.

Izjavu tužioca da, “Ivanović nije učestvovao u spašavanju Albanaca, već u njihovoj deportaciji “, Vlajić je okarakterisao kao duboko uvredljivu, kako za Ivanovića, tako I za ostale Srbe koji su pomagali svojim albanskim komšijama, a takvih je bilo, primetio je Ivanovićev branitelj.

Osvrćući se na konstataciju tužioca Romula Mateuša, da su svedoci odbrane u dokaznom postupku bili izuzetno pristrasni, Vlajić je prokomentarisao da “svi mi imamo prava da budemo pristrasni sem Suda – Sud presudu donosi na osnovu dokaza.

Na kraju, Vlajić se u jednom složio sa tužiocem. “Slažem se da pravda mora da bude zadovoljena I ovaj slučaj će napraviti razliku. Ta razlika biće u tome da nikada više ni protiv koga, ne bude podignuta optužnica bez dokaza”, naglasio je Vlajić.  Advokati odbrane Nebojša Vlajić I Ljubomir Pantović očekuju oslobađajuću presudu.

U drugom delu dana, završnu reč daće branitelj Dragoljuba Delibašića, Miodrag Brkljač. Završne reči branitelja  Aleksandra Lazovića, Ilije I Nebojše Vujačića, branitelji ne očekuju pre sredine januara 2016. godine.

Comments