Fond za razvoj dodelio 2,5 miliona evra severu Kosova

Upravni odbor Fonda za razvoj je dodelio preko 2,5 miliona evra za četiri opštine na severu Kosova na današnjem sastanku u Prištini, saopšteno je danas iz Kancelarije EU na Kosovu .Preko 900,000 evra je dodeljeno opštini Severna Mitrovica za izgradnju sportske hale. Odbor je prethodno izdvojio 1,6 miliona evra za opštinu u septembru, podseća se u saopštenju dostavljenom našoj redakciji. Ova sredstva će se koristiti zaizgradnju vatrogasnog centra, podršku malim i srednjim preduzećima, kao i za eksproprijacijuzemljišta   za   izgradnju   nove   zgrade   opštine.   Severnoj   Mitrovici   je   sveukupno   do   sadadodeljeno preko 2,5 miliona evra za četiri projekta.

U saopštenju dalje stoji da je odbor  odlučio da izdvoji približno 500,000 evra opštini Zvečan za tri projekta. Sredstva ćese koristiti za podršku organizacijama civilnog društva kroz sportske i kulturne aktivnosti,razvoj malih i srednjih preduzeća (SME/MSP), razvoj malih poljoprivrednih gazdinstava iodržive poljoprivredne proizvodnje. Osim toga, prošlog meseca je Odbor dodelio 350,000evra opštini Zvečan za eksproprijaciju zemljišta za pristupni put do deponije. Do danas jeZvečanu dodeljeno oko 850,000 evra za četiri projekta.

Opština Zubin Potok je dobila skoro 1 milion evra za tri projekta. Sredstva će biti iskorišćenaza izgradnju bazena za plivanje i obnovu sportske hale, kao i za obnovu lokalnih puteva.

Opštini Leposavić dodeljeno je 140,000 evra za kupovinu opreme za obdanište u Lešku.Spomenute opštine takođe su predale više koncepata za projekte, koji se trebaju razviti upredloge projekata koje će Odbor razmotriti na svom sledećem sastanka planiranom za januar2016. godine.

Prihodi Fonda za razvoj prikupljaju se od poreza prikupljenog na prelazima Jarinje/Rudnica iTabavije/Brnjak.  Do sada prikupljeni prihod iznosi preko  8  miliona evra   i koristi   se  zapodršku socioekonomskom razvoju opština na severu Kosova. O   radu   Fonda   odlučuje   Upravni   odbor   koji   sačinjavaju   Samuel   Žbogar,  predsedavajućiOdbora   u   svojstvu   Specijalnog   predstavnika   EU   na   Kosovu,   ministar   finansija   KosovaAvdulah   Hoti   (Avdullah   Hoti)   koji   predstavlja   vlasti   Kosova,   i   Danijela   Zubac   kaopredstavnik srpske zajednice.

Comments