Pravosuđe na Kosovu – kriza koja raste

U organizaciji Centra za zastupanje  demokratske kulture, danas je u Kosovskoj Mitroivici odrzana panel diskusija na temu sprovodjenja Sporazuma o pravosudju I advokatska praksa na severu Kosova. Na ove teme govorili su panelisti Nusret Hodza, zamenik ministra pravde u Vladi Kosova i advokat o i predsednik Nevećinskog komiteta Advokatske komore Kosova. Hodža kaže da je u primeni sporazuma sve problem – od zgrade u kojoj će biti osnovni sud, preko broja zaposlenih u civilnom osoblju sudova  do kvalifikacija srpskih sudija i tužilaca.

Hodža dodaje da  je neravnomerna zastupljenost manjinskih zajednica u svim segmentima pravosuđa –  manje je srpskih sudija i tužilaca a posebno je loša situacija kada su u pitanju ostale manjinske zajednioce poput Goranaca, Roma Aškalija i ostalih.

Govoreći o  advokatskoj praksi na severu Kosova, advokat Ljubomir Pantović je naglasio da je ova struka među srpskim pravnicima, faktički u izumiranju. Na severu pokrajine trenutno je aktivno svega 7 advokata – petoro iz srpske i dvoje iz albanske zajednice. Problem je kaže, u tome što se diplome srpskih univerziteta ne vrednuju u Prištini i mladi pravnici nemaju mogućnost da polažu pravosudni ispit i postanu članovi Advokatske komore Kosova.  Pantović je pokrenuo nedavno inicijativu da se situacija promeni. Imao je kako kaže, zakonski osnovan predlog koji nažalost nije dao rezultate.

Ukoliko se nešto ne preduzme, advokatska praksa će nestati, upozoravaju panelisti. Takođe, na današnjoj diskusiji bilo je reči i o verifikaciji diploma, na šta je Hodža istakao da se očekuje  formiranje petočlane komisije na severu koja će se baviti verifikacijom diploma Prištinskog univerzitet što bi trebalo Srbima da olakša pristup radnim mestima u kosovskom sistemu – kako pravosudnom tako i ostalim.

Ova panel diskusija, organizovana je u okviru projekta „Inicijativa civilnog društva za vladavinu prava na severu Kosova“, koji je podržala Britanska ambasada na Kosovu.

 

Comments