Obeležen Međunarodni dan ljudskih prava

Međunarodni dan ljudskih prava obeležen je danas u NVO Žensko pravo debatom koja je za cilj imala da javnosti predoči sve teškoće u ostvarivanju prava na terenu.

Poseban osvrt tokom debate na kojoj su panelisti bili Ružica Simić, direktorka NVO Žensko pravo, Milena Jovanović, pravna savetnica u Centru za prevenciju izaštitu žena pri istoj organizaciji i gradonačelnik opštine Zubin Potok Stevan Vulović, dat je na temu ženskih prava.

Opština Zubin Potok jedna je od retkih opština gde većina rukovodećih mesta pripada ženama. U srbiji ova je opština često prepoznata u tom kontekstu,a njeni stanovnici mogu se pohvaliti da žene čine 80% rukovodstva.

Vulović smatra da ako žena može da bude stub porodice, može da bude i stub društva.

„Lokalnu samoupravu sam pretvorio u sistem, gde je svaka kocka mozaika na svom mestu. Sve te kocke su žene. Ono što opština ima u sistemu kao neuspešno, jeste mali broj institucija, i ozbiljno razmišljam da promenim muškarce (sa tih rukovodećih mesta), i postavim žene. Za rešenje uvek tražim ženu“, ističe Vulović.

Direktorka NVO Žensko pravo ističe da širom Evrope vlada pozivni trend usvajanja godišnjih budžeta u skladu sa potrebama ženske populacije, i o tom procesu se govori kao o „rodnom budžetiranju“.

Ona je pohvalila dobar primer prisutnosti žena na vodećim mestima u opštini Zubin Potok, ali dodala da se ovaj princip mora unaprediti u skladu sa rodnim budžetiranjem.

„To treba nekako unaprediti sistemski, tako što bi žene na severu Kosova, kao i na drugim mestima, imale budžetsku liniju i određena sredstva koja su namenjena za njihove specifične potrebe. Tu može da se radi o nekakvim servisima, podršci ženama u borbi protiv nasilja, sigrim kućama, samohranim majkama… Pre toga, mi žene iz nevladinog sektora i političarke, moramo da sagledamo potrebe i da znamo šta ćemo da tražimo jer znamo da su budžeti dosta siromašni“, kaže Simićka.

„Sva ljudska bica rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“, prva je rečenica Univerzalne deklaracije Ujedinjenih nacija koja je donesena 1948. godine. Međunarodni dan ljudskih prava obeležava se od 10. decembra 1950. kako bi se skrenula pažnja na ovu deklaraciju i unapredila njena primena na terenu.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."