SUTRA U KOSOVSKOJ MITROVICI OBELEŽAVANJE DANA OSOBA SA INVALIDITETOM

Povodom Međunarpdnog dana osoba sa invaliditetom, Opština Kosovska Mitrovica i  Centar za edukaciju tehničko i umetničko stvaralaštvo, organizovaće sutra susret predstavnika institucija, organizacija i volontera sa osobama sa invaliditetom. Na sastanku koji će biti održan u 10h u bivšoj zgradi opštine u Kolašinskoj ulici, oni će se upoznati sa potrebama i problemima ovih osoba. Nakon toga, u 11h, akcija se nastavlja na trgu Šumadija gde će volonteri Centra deliti bedževe i flajere građanima. Cilj akcije je da se građani podsete na položaj , prava i potrebe osoba sa invaliditetom.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."