Kosovska Mitrovica u očima studenata

Izložba “Divlji jug – kulise svakodnevnog života” biće otvorena u utorak, 8. decembra u Galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici.

“Kroz različite medije, studenti Fakulteta umetnosti dali su svoju viziju Kosovske Mitrovice i Zvečana”, kaže za naš program asistentskinja Anđela Mijičić I dodaje da su se interesovanja studenata kretala od oslikavanja karaktera ljudi, preko studentskog restorana do Bošnjačke mahale.

“Želja nam je da likovnim jezikom prikažemo sve specifičnosti ovog prostora u kojem mladi ljudi studiraju, kako bismo stvorili alternativni vodič sa zanimljivostima, lepotama, možda I nekim opasnostima sa kojima se mladi sreću. Radovi sadrže najrazličitije teme. Tu su pejzaži, mapiranje prostora, lokalni likovi… Neki od studenata su se bavili problemom struje, neki su prikazali Bošnjačku mahalu, studentsku menzu, Rok školu”, kaže Mujičić.

Ona dodaje da je u planu predstavljanje izložbe u drugim gradovima Srbije i, ukoliko dozvole novčana sredstva, bude štampana brošura sa svim radovima, koja bi predstavljala alternativni vodič kroz Kosovsku Mitrovicu I Zvečan.

Izložbu, koja će biti otvorena do 22. decembra, realizovali su studenti sa svih godina i odseka Fakukteta Umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Radovi su nastali pod mentorstvom mr Nevene Popović, asistentkinje na Odseku za vajarstvo, mr Anđele Mujičić, asistentkinje na Odseku za slikarstvo I master slikara Miljane Bulatović.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."