Žene – nevidljive žrtve nasilja

U organizaciji NVO Žensko pravo, danas je u Kosovskoj Mitrovici obeležen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

U okviru obeležavanja dana  sprovedena je ulična aktivnost putem koje su građani Kosovske Mitrovice imali priliku da se uz razgovor sa aktivistkinjama i promotivni materijal bliže upoznaju sa ovim problemom. Pored toga, organizovana je debata na kojoj su panelistikinje bile Radmila Kapetanović, direktroka NVO Kolo srpskih sestara, Džulija Džejkobi, predstavnica EU, Juta Marjanen, predstavnica OSCE-a i Ružica Simić, direktorka NVO Žensko pravo.

Zvaničnici podaci su poražavajući. Mali broj žena se odlučuje da nasilje prijavi, a još manji broj ovih slučajeva završi na Sudu. Zabrana prilaska jedna je od mera, često nedovoljna da se spreči dalje zlostavljanje žrtve. Nepostojanje Sigurne kuće na severu Kosova dodatno otežava situaciju.  Sa druge strane, na debati je istaknut značaj podizanja svesti i pružanja psihološke i pravne pomoći koju pruža Centar za preventivno delovanje i zaštitu žena, koji je oformila NVO Žensko pravo. Ovaj Centar prepoznat je kad moguća prethodnica Sigurne kuće i prilika da se žene ohrabre da prijave nasilje i odupru se nasilnicima. „Centar je sa radom počeo u aprilu 2014. godine i štiti žene sa prostora Severne Mitrovice i Zubinog Potoka, ali je svoja vrata otvorio i za žene iz Gračanice i drugih enklava, za sve one kojima je pomoć potrebna“, rekla je Ružica Simić.

Jedan od najvećih prekršaja vezan za jdnakost polova jeste nasilje nad ženama, istakla je Džejkobi.  EU je sprovela anketu, koja je najvećeg obima do sada, i probala da da odgvore koliko žena trpi nasilje. Govoreći o anketi, Džejkobi je iznela poražavajuće rezulatate po kojima je svaka treća žena  doživela neki vid nasilja u prethodnih godinu dana. Ona je istakla da je podizanje svesti po ovom pitanju od ključniog značaja za rešavanje problema.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se na dan kada su prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Kariba održanom u Bogoti 1981. godine žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, kao i o nasilju koje je tada sprovodio vladajući režim. Ujedinjene Nacije obeležavanje ovog dana službeno su proglasile 1999. godine.

Comments