CENTAR ZA RAZVOJ ZAJEDNICA SPROVEO ISTRAŽIVANJE O SOCIJALNOJ ZAŠTITI SEOSKIH ŽENA NA KOSOVU I METOHIJI

Centar za razvoj zajednica  iz Kosovske Mitrovice  predstavio je danas preliminarne rezultate istraživanja   vezanog za kvalitet socijalne zaštite u ruralnim oblastima Kosova i Metohije. Ovo istraživanje sprovedeno je u okviru projekta „Važnost roda – siromaštvo i socijalna inkluzija  – stanje u socijalnoj zaštiti na ruralnom Kosovu i Metohiji“. Viši istraživač u projektu, Ana Marija Ivković, kaže da je istraživanje izolovalo osnovne probleme zbog kojih socijalna zaštita u seoskim sredinama nije na zadovoljavajućem nivou. „Problem je neinformisanost žena. To se pokazalo kao glavna barijera za dobijanje socijalnih usluga. Sa druge strane imamo institucije kojima je potrebna integrisana  baza podataka  koja bi bila dostupna svim institucijama i organizacijama“, kaže Ivkovićeva.

Istraživanje u kome je učestvovala 21 institucija i organizacija koje se bave pružanjem socijalnih usluga i oko 40 žena iz ruralnih sredina severnog Kosova, južne Mitrovice  i Prištine, sprovedeno je od maja  do jula meseca ove godine. Saradnik  Centra za razvoj zajednica u ovom projektu je Centar za etiku, pravo i primenjenu filozofiju iz Beograda a finansira ga Program za promociju retgionalnog istraživanja . Ovo je druga faza projekta u kojoj su problemi prepoznati dok će u sledećoj, trećoj fazi, prema rečima Ivkovićeve, biti odrađeno kvantitativno istraživanje u kome će učestvovati oko 800 žena i koje će dati konkretnije rezultate u pravcu podizanja kvakliteta socijalnih usluga  u seoskim sredinama na Kosovu i Metohiji.

Comments