Opštini Zvečan umanjen predlog budžeta za više od milion evra

Ministarstvo finansija u Prištini umanjilo je budžet opštine Zvečan za 2016. godinu za više od milion evra. Opština Zvečan, kao i ostale tri opštine sa severa Kosova, jedine su opštine na Kosovu kojima je budžet za 2016. umanjen. Ministarstvo finansija drugim opštinama na Kosovu uvećalo je predviđena sredstva na ime razvojnog budžeta.

Predsednik SO Zvečan Saša Popović kaže da gradonačelnici četiri opštine sa severa Kosova nisu pristali na ovakav budžet, i da je u skladu sa tim SO Zvečan uradila Predlog nacrta budžeta za 2016. godinu prema realnim potrebama opštine u iznosu od 5.724.630 evra.

“Nacrt budžeta za 2016. godinu smo projektovali na osnovu budžeta iz 2015. godine i uvećali ga  za 3 miliona evra, koje nam je Vlada Prištine obećala prošle godine na ime kapitalnih investicija, a nije nam isplatila ni evro”, rekao je Popović na javnoj raspravi o Predlogu nacrta budžeta, održanoj danas u Zvečanu.

On objašnjava da je do umanjenja došlo tako što su centralne vlasti u Prištini broj stanovnika u opštini Zvečan umanjili sa 17 hiljada na 7 hiljada.

Rok za usvajanje  Predloga nacrta budžeta je 30. septembar, kada će  se ovaj dokument naći na izglasavanju u okviru osme redovne sednice SO Zvečan.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."