Studentska menza u novom ruhu

U  Studentskom centru Priština sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici  u  toku su poslednje pripreme  za prijem  u studentskim domovima.

IMG_20150902_105229

Na  fakultetima je da evidentiraju i rangiraju  nove i stare  stanare  doma prerma  određenom broju  bodova  u  uspeha u prošloj školskoj godini, kaže za program Radio Kosovske Mitrovice  direktor doma Jovo Popović. On je dodao, da je tokom leta renovirana kompletno studentska menza i sve je spremno za početak u novom ruhu. Ovaj  objekat je na raspolaganju svim studentima pa čak i onima koji  nisu stanari doma, a kvalitet usluga je  samim renoviranjem  kuhinje, menze  i mesare  podignut na visok nivo. Sanitarni uslovi  sada će omogućiti  potpuno  bezbedno  pripremanje hrane uz higijensku proveru namirnica.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."